Гэр ахуй

Гэр ахуй

Гэр ахуй, Household

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 1 Нийт Хуудас: 20 Нийт байгууллага: 252

Өлгий СӨХ

2018-06-04 00:00:00 242
Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо, 67-р байр, УБ (1-р орцны подвальд) Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Өнөр-11 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 233
Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо, 1-р хор-л, 11 байр, 0 тоот, УБ (10-р орц) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Өнөр-324 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 256
Сонгинохайрхан дүүрэг, 13-р хороо, 1-р хор-л, 25-р байр, 00 тоот, УБ (2-р орц) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Буянт Ухаа СӨХ

2018-06-04 00:00:00 144
Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, 63-р байр, УБ Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Өндөр саарал СӨХ

2018-06-04 00:00:00 102
Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Баян-Өргөө СӨХ

2018-06-04 00:00:00 130
Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, 15- р байр, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Батхолбоо-40 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 105
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, 39-р байр, УБ (2-р 40-н мянгат) Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Баянбулаг СӨХ

2018-06-04 00:00:00 155
Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, 21-р байр, УБ (50 мянгат) Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Баянбүрд-6 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 123
Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, УБ Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Залгамж-39 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 100
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, 39-р байр, УБ Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Цахиур СӨХ

2018-06-04 00:00:00 227
Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, 16-р хор-л, 18, 11-р байр, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Өргөө СӨХ

2018-06-04 00:00:00 106
Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, 2Б байр, УБ Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Баянбулаг-6 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 117
Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, 6-р байр, УБ (подваль) Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

А-4 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 186
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, А4-р байр, УБ (2-р 40 мянгат) Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Ажилчин СӨХ

2018-06-04 00:00:00 217
Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, 19-р хор-л, 10-р байр, УБ (2-р орцны подваль) Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Алтайхайрхан-9 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 195
Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, 9-р байр, УБ (4-р орц) Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Алтайн Бараа СӨХ

2018-06-04 00:00:00 283
Баянзүрх дүүрэг, 15-р хороо, 3-р байр, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Алтан дуулга СӨХ

2018-06-04 00:00:00 304
Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, 11-р байр, УБ (Хурд хороолол) Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Алтан-Овоо СӨХ

2018-06-04 00:00:00 289
Баянзүрх дүүрэг, 7-р хороо, 15-р хор-л, 31-р байр, 00 тоот, УБ (1-р орц) Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Алтан-Өргөө 48 СӨХ

2018-06-04 00:00:00 244
Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia