Төрийн бус байгууллага

Төрийн бус байгууллага

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 1 Нийт Хуудас: 20 Нийт байгууллага: 84

Монголын халдваргүйжүүлэлтийн нийгэмлэг ТББ

2016-07-01 00:00:00 432
Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, 50-р байрны 1-р орц, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Азийн хөрөнгө оруулалтын сан ТББ / Asian investment foundation NGO

2016-07-01 00:00:00 453
Баянгол дүүрэг, 17-р хороо, 86А-р байр, 34тоот, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Шинэ Хараа гол ТББ / New Kharaa river NGO

2016-07-01 00:00:00 174
Дархан сум, 5-р баг, Дархан даллах ХХК-ний байр, 3тоот, ДА Дархан сум, Дархан Уул аймаг , Mongolia

Ундрах Ерөөл Холбоо ТББ

2016-07-01 00:00:00 285
Ерөө сум, 2-р баг, СЭ Ерөө сум, Сэлэнгэ аймаг , Mongolia

Монголын ногоонтны хөдөлгөөн ТББ / Green movement in Mongolia NGO

2016-07-01 00:00:00 396
Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн хорооны байр, УБ Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Ногоон дэвшил нийгэмлэг ТББ / Green progress society NGO

2016-07-01 00:00:00 152
Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 13-р хор-л, 22Б-р байр, 153тоот, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Өрнөн дэлгэрэх ТББ / Flourishing deeds NGO

2016-07-01 00:00:00 212
Сонгинохайрхан дүүрэг, 12-р хороо, 1-р хор-л, 1-р байр, 62тоот, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Мөнх ногоон хэрэм хөдөлгөөн ТББ / Eternal ecotrass movement NGO

2016-07-01 00:00:00 265
Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Үйлдвэрийн гуд, Ардын хөгжил төв, 1-р давх, 101тоот, УБ Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Сувд говь холбоо ТББ / Pearl gobi union NGO

2016-07-01 00:00:00 176
Даланзадгад сум, 3-р баг, Тост говь ХХК-ний байр, ӨМ Даланзадгад сум, Өмнөговь аймаг , Mongolia

Сувдан ертөнц ТББ / Pearl universe NGO

2016-07-01 00:00:00 190
Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, 7-р хор-л, 44-р байр, 89тоот, УБ Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монголын аргаль угалз хамгаалах нийгэмлэг ТББ / Mongolian society for wild ram and goat protection NGO

2016-07-01 00:00:00 200
Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, 5-р хор-л, 31-р байр, 60тоот, УБ Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Ялаат загасчлалын холбоо ТББ / Yalaat fishing association NGO

2016-07-01 00:00:00 177
Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, 12-р хор-л, 18-р байр, 53тоот, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Шинэ ширээ нуруу ТББ / New shiree mountain NGO

2016-07-01 00:00:00 172
Дархан сум, 2-р баг, Ширээ нуруу 23-р байр, 1тоот, ДА Дархан сум, Дархан Уул аймаг , Mongolia

Эмэгтэйчүүд ногоон байгууламж төв ТББ / Women`s green area center NGO

2016-07-01 00:00:00 285
Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо, УБ (Баруун турууны аманд) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Цэцийн нутаг ТББ / Tsets area NGO

2016-07-01 00:00:00 192
Цогтцэций сум, 3-р баг, ӨМ Цогтцэций сум, Өмнөговь аймаг , Mongolia

Цэцэрлэгжүүлэгчдийн Ногоон хүрэм холбоо ТББ / Green coat association of gardeners NGO

2016-07-01 00:00:00 238
Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо, 13-р хор-л, Намьянжугийн гуд, Цэцэрлэгжилт ХХК-ний байр, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Цэвэр хөгжлийн төв ТББ / Clear development center NGO

2016-07-01 00:00:00 265
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, 37-р байр, 49тоот, УБ (2-р 40-н мянгат) Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Ариун навч нийгэмлэг ТББ / Sacred leave society NGO

2016-07-06 00:00:00 219
Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, УБ (Эрх чөлөөний талбай 2-1) Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Ногоон газар тариалан ТББ

2016-07-06 00:00:00 200
Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, МААЭШХ-ийн байр, 2-р давх, 213тоот, УБ (Зайсан) Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia