Төрийн бус байгууллага

Төрийн бус байгууллага

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 1 Нийт Хуудас: 20 Нийт байгууллага: 35

Монголын Хөдөөг Шинэчлэхийн Төлөө Фермерүүдийн Холбоо ТББ

2016-07-01 00:00:00 2373
Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, ХААХҮХ-ны байр, 2-р давх, 210тоот, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монгол Фермер Эмэгтэйчүүдийн Холбоо ТББ

2016-07-01 00:00:00 754
Сонгинохайрхан дүүрэг, 25-р хороо, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Эрч Хүч Дэм Холбоо ТББ

2016-07-01 00:00:00 325
Налайх, 4-р хороо, УБ Налайх, Улаанбаатар хот , Mongolia

Нийслэлийн Хөдөө Аж Ахуйн Ассоциаци / Metropolitan Agricultural Association

2016-07-01 00:00:00 329
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Цэцээ гүний байр, 2-р давх, 205Атоот, УБ 15160 Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Их хотын хөдөө нийгэмлэг ТББ / Great city\'s countryside society NGO

2016-07-01 00:00:00 287
Хан-Уул дүүрэг, 14-р хороо, УБ (Өлзийт-1/7) Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Эрсдэлгүй мал аж ахуй төв ТББ / Risk free animal husbandry center NGO

2016-07-01 00:00:00 408
Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, 19-р хор-л, 33-р байр, 49тоот, УБ Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Хүнс судлалын академи ТББ / Food studies academy NGO

2016-07-01 00:00:00 277
Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо, Заябандида хүнсний технологийн дээд сургуулийн байр, 21тоот, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны, эдийн засгийн судалгааны төв ТББ / Agriculture, environment and economic research center NGO

2016-07-01 00:00:00 294
Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, 4-р хор-л, 31-р байр, 49тоот, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Халиун тал ТББ / Khaliun steppe NGO

2016-07-01 00:00:00 317
Гурванбулаг сум, 5-р баг, БХ Гурванбулаг сум, Баянхонгор аймаг , Mongolia

Хөгнөм ээж ТББ / Mother khugnum NGO

2016-07-01 00:00:00 285
Булган сум, 1-р баг, БУ Булган сум, Булган аймаг , Mongolia

Тэрх уран мандал ТББ / Terkh uran mandal NGO

2016-07-01 00:00:00 261
Тариат сум, 3-р баг, АР Тариат сум, Архангай аймаг , Mongolia

Өлзийт хүлэг ТББ / Lucky horse NGO

2016-07-01 00:00:00 373
Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо, 1-р хор-л, 11-р байр, 87тоот, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Саруул хөдөө ТББ / Vast countryside NGO

2016-07-01 00:00:00 524
Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, 19-р байр, 10тоот, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Ногоон зөвлөгөө төв ТББ / Green advice center NGO

2016-07-01 00:00:00 303
Дархан сум, 10-р баг, 5/3-р байр, 184тоот, ДА Дархан сум, Дархан Уул аймаг , Mongolia

Ногооны үр шим ТББ / Efficiency of vegetables NGO

2016-07-01 00:00:00 320
Сүхбаатар дүүрэг, 20-р хороо, Титэм хотхон, 10б-р давх, 1тоот, УБ 14200 Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Хүнс тэжээл судалгаа, сурталчилгаа, мэдээллийн төв ТББ / Food research, advertisement and information center NGO

2016-07-06 00:00:00 317
Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, 2-р хор-л, 18-р байр, 29тоот, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Ногоон газар тариалан ТББ

2016-07-06 00:00:00 260
Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, МААЭШХ-ийн байр, 2-р давх, 213тоот, УБ (Зайсан) Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia