Төрийн бус байгууллага

Төрийн бус байгууллага

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 41 Нийт Хуудас: 60 Нийт байгууллага: 100

Дэлхийн энхийн профессоруудын Монголын академи ТББ / Mongolian academy of the world peace professors NGO

2016-07-01 00:00:00 173
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 2-р байр, 22тоот, УБ Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Залуучуудын соёл, боловсрол, эрх зүйн төв ТББ / Youth culture, education legal center NGO

2016-07-01 00:00:00 218
Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, 12-р хор-л, 38-р байр, 1тоот, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Лектор төв ТББ / lector center NGO

2016-07-01 00:00:00 205
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, УБ (Бага тойруу 43) Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Манлайлан Удирдагч Холбоо ТББ / Heading Leader Fund NGO

2016-07-01 00:00:00 159
Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, 4-р байр, 38тоот, УБ Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монгени сан ТББ / Mongeni foundation NGO

2016-07-01 00:00:00 274
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо, Монгени цогцолбор сургуулийн байр, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монголын Үндэсний Маркетингийн Холбоо ТББ

2016-07-01 00:00:00 564
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Амарын гуд, Тусгаар Тогтнолын Ордон, 7-р давх, 709тоот, УБ 14200 Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монгол уламжлал академи ТББ / Mongolian tradition academy NGO

2016-07-01 00:00:00 1250
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Баруун сэлбийн гуд, 2/3-р байр, УБ Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монгол хэлний Машинан сан ТББ / Мashinan fund of Мongolian language NGO

2016-07-01 00:00:00 124
Баянзүрх дүүрэг, 7-р хороо, 15-р хор-л, 37Б-р байр, 41тоот, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монголын Тод бичиг судлалын академи ТББ / Tod bichig Мongolian language studies academy NGO

2016-07-01 00:00:00 324
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Тулга ХХК-ний байр, 3-р давх, 307тоот, УБ Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монголын Фэнг Шүй Холбоо ТББ / Mongolian Association of Feng shui NGO

2016-07-01 00:00:00 385
Чингэлтэй дүүрэг, 13-р байр, 13тоот, УБ (2-р 50-н мянгат) Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монголын шинжлэх ухааны үндэсний акедеми ТББ / Mongolian national academy of scieces NGO

2016-07-01 00:00:00 188
Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Самбуугийн гуд, ЗГ-н 11-р байр, 12-р давх, 1207тоот, УБ Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Мэдээлэл судлал Монголын академи ТББ / Mongolian academy of information science NGO

2016-07-01 00:00:00 260
Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо, Хилчдийн гуд, Хил Хамгаалах Ерөнхий Газрын байр, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Мэдээлэл гэгээрлийн Ай-Cи төв ТББ / I-C center of information and enlightenment NGO

2016-07-01 00:00:00 184
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, 6-р байр, 20тоот, УБ Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Мэргэжлийн Нохой Сургагчдын Холбоо ТББ / Professional Dog Trainers Association NGO

2016-07-01 00:00:00 254
Баянзүрх дүүрэг, 23-р хороо, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Нийгмийн ажилтны багш сурагчдын холбоо ТББ / Association of social work lecturers abd students NGO

2016-07-01 00:00:00 145
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, МУИС-ийн 2-р байр, 2-р давх, 255тоот, УБ Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Нийгмийн хамгаалал орон нутгийн хөгжил ТББ / Social welfare-rural development NGO

2016-07-01 00:00:00 249
Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Ногоон дарь эхийн номын өргөө ТББ / Book palace of green tara NGO

2016-07-01 00:00:00 236
Сонгинохайрхан дүүрэг, 3-р хороо, 2-6тоот, УБ (Баганаран 45/2-6) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Онол арга ТББ / Theory and method NGO

2016-07-01 00:00:00 135
Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, 12-р хор-л, Залуучуудын өргөн чөлөө, MW plaza, 2-р давх, 207тоот, УБ Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Орхон боловсрол сан ТББ / Orkhon educational fund NGO

2016-07-01 00:00:00 207
Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Орхон их сургуулийн байр, УБ Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia