Зар

Таны сонголтод тохирсон ямар ч бичлэг олдсонгүй.

Хайлтын зөвөлгөө:

  • Хайлтын түлхүүр үг дэх алдааны утгыг шалгах
  • Өөр нэр томъёог ашиглахыг хичээ Таны хайлтын түлхүүр үгс
  • Тусгай нэрийг оруулна уу.