Их Богд уулын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Номгон 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын байр, Баянговь сум , Баянхонгор аймаг Mongolia

Нэвтрэх YP Admin 2017-04-21 00:00:00

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, харъяалагдах газар нутгийнхаа хяналт хамгаалалтын үр дүнг сайжруулан, зөв зохистой ашиглуулах, аялал жуулчлалыг дэмжихэд оршино.

Баянхонгор аймгийн Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд хамрагдсан байгалийн цогцолборт газруудыг, менежментийн зөв бодлого явуулан унаган төрхөөр нь хамгаалахад чиглэгдэнэ.

рейтинг & тойм

Энэ байгууллагын талаар тойм алга байна
Тойм Бичэх