Батцэнгэл сум

Батцэнгэл сумын цэцэрлэг

2016-07-01 00:00:00 316
Батцэнгэл сум, 6-р баг, АР Батцэнгэл сум, Архангай аймаг , Mongolia

Батцэнгэл сумын ахлах сургууль

2016-07-01 00:00:00 573
Батцэнгэл сум, 6-р баг, АР Батцэнгэл сум, Архангай аймаг , Mongolia

Их улаан\" шивэрт жуулчны бааз / Ikh ulaan shivert\"

2017-03-16 00:00:00 771
Архангай аймаг, Батцэнгэл сум, 6-р баг (Шивэртийн рашаан) Батцэнгэл сум, Архангай аймаг , Mongolia

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ЗДТГ

2017-04-25 00:00:00 564
Архангай аймаг, Батцэнгэл сум. Батцэнгэл сум, Архангай аймаг , Mongolia

Хасуу Шивэрт Амралт, Сувилал

2018-07-13 00:00:00 727
Ар хангай аймгийн Батцэнгэл сумын Шивэртийн хонхон. Батцэнгэл сум, Архангай аймаг , Mongolia