Баянгол дүүрэг

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 41 Нийт Хуудас: 60 Нийт байгууллага: 3406

93-р сургууль / School 93

2016-07-01 00:00:00 880
Баянгол дүүрэг, 8-р хороо, 4-р хор-л, УБ (Нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвийн зүүн урд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

38-р сургууль / School 38

2016-07-01 00:00:00 422
Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Монгол Германы хамтарсан сургууль

47-р сургууль / School 47

2016-07-01 00:00:00 312
Баянгол дүүрэг, 19-р хороо, УБ (Парадоксын автобусны буудлын замын урд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

51-р сургууль / School 51

2016-07-01 00:00:00 938
Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, 2-р хор-л, УБ (25-р эмийн сангийн зүүн хойно) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

56-р сургууль / School 56

2016-07-01 00:00:00 375
Баянгол дүүрэг, 6-р хороо, 10-р хор-л, УБ (Номингийн хойно) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

70-р тусгай сургууль / School 70

2016-07-01 00:00:00 762
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо, 4-р хор-л, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

30-р цэцэрлэг / Kindergarten 30

2016-07-01 00:00:00 169
Баянгол дүүрэг, 11-р хороо, УБ (28-р сургуулийн баруун хойно, бичил хорооллын захад) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

34-р цэцэрлэг / Kindergarten 34

2016-07-01 00:00:00 314
Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, УБ (19-р сургуулийн баруун талд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

76-р цэцэрлэг / Kindergarten 76

2016-07-01 00:00:00 909
Баянгол дүүрэг, 17-р хороо, 3-р хор-л, УБ (Өргөө кино театрын баруун хойно) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

85-р цэцэрлэг / Kindergarten 85

2016-07-01 00:00:00 592
Баянгол дүүрэг, 14-р хороо, 3-р хор-л, Ард Аюушийн гуд, УБ (Сөөхийгийн хойно) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

87-р цэцэрлэг / Kindergarten 87

2016-07-01 00:00:00 604
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо, 4-р хор-л, УБ (Вайт хаус зочид буудлын баруун талд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

88-р цэцэрлэг / Kindergarten 88

2016-07-01 00:00:00 218
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо, 4-р хор-л, Ард Аюушийн гуд, УБ (44-р байрны урд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

89-р цэцэрлэг / Kindergarten 89

2016-07-01 00:00:00 743
Баянгол дүүрэг, 8-р хороо, 4-р хор-л, УБ (11-р байрны урд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

77-р цэцэрлэг / Kindergarten 77

2016-07-01 00:00:00 640
Баянгол дүүрэг, 17-р хороо, УБ (13-р сургуулийн зүүн талд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

66-р цэцэрлэг / Kindergarten 66

2016-07-01 00:00:00 565
Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, УБ (ТБДАндууд худалдааны төвийн зүүн талд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

40-р сургууль / School 40

2017-03-16 00:00:00 302
Баянгол дүүрэг, 15-р хороо, Ард Аюушийн гуд, УБ (Москва рестораны хойно) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

57-р цэцэрлэг / Kindergarten 57

2017-03-16 00:00:00 377
Баянгол дүүрэг, 11-р хороо, Ард Аюушийн гуд, УБ (28-р сургуулийн хойно) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

86-р цэцэрлэг / Kindergarten 86

2017-03-16 00:00:00 709
Баянгол дүүрэг, 15-р хороо, 3-р хор-л, УБ (Эх нялхсын баруун талд) Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

Нийслэлийн тэргүүний цэцэрлэг

73-р сургууль / School 73

2017-03-16 00:00:00 545
Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, Тээвэрчдийн гуд, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

7 чампионс спорт барааны дэлгүүр / 7 Champions sport shop

2018-06-04 00:00:00 206
Баянгол дүүрэг, 15-р хороо, 3-р хор-л, Билэг их дэлгүүр, УБ Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia