Баянговь сум

Говийн Тэмээ жуулчны бааз / Gobi Camels tourist camp

2016-07-01 00:00:00 123
Баянговь сум, 1-р баг, БХ (Их Богд уулын өвөрт, Баянговь сумын төвөөс баруун тийш 7км, Бичигт хаднаас зүүн хойш 60км) Баянговь сум, Баянхонгор аймаг , Mongolia

Супрессор өрхийн эмнэлэг

2017-03-16 00:00:00 293
БХ Баянговь сум, Баянхонгор аймаг , Mongolia

Энх-Бүрд ӨЭМТ

2017-03-16 00:00:00 320
БХ Баянговь сум, Баянхонгор аймаг , Mongolia

Их Богд уулын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

2017-04-21 00:00:00 259
Номгон 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын байр Баянговь сум, Баянхонгор аймаг , Mongolia

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион...

Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын ЗДТГ

2018-08-09 00:00:00 207
Баянхонгор аймаг, Баянговь сум. Баянговь сум, Баянхонгор аймаг , Mongolia

Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын ИТХ

2018-08-09 00:00:00 163
Баянхонгор аймаг, Баянговь сум. Баянговь сум, Баянхонгор аймаг , Mongolia