Даланжаргал сум

Далантүрүү рашаан, сувилал / Dalanturuu sanatorium

2018-06-04 00:00:00 344
Даланжаргал сум, ДГ 14190 (Өнгөт баг) Даланжаргал сум, Дорноговь аймаг , Mongolia

Дорноговь аймагт Даланжаргалан сумын Өнгөт багт байрладаг.