Өлгий сум

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 1 Нийт Хуудас: 20 Нийт байгууллага: 177

Кешелик ХХК / Keshelic LLC

2016-07-01 00:00:00 392
Өлгий сум, 5-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Барилга угсралтын ажил, барилгын талбай бэлтгэх үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж угсралтын ажиллагаа.

Акжибек ХХК / Akjibek LLC

2016-07-01 00:00:00 377
Өлгий сум, 6-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Шер орог саарал ХХК / Sher orog saaral LLC

2016-07-01 00:00:00 508
Өлгий сум, 5-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Аялал жуулчлалTourist camp in Ulgii soum, Bayan-Ulgii aimag

Буркит корпораци / Burkit corporation

2016-07-01 00:00:00 218
Өлгий сум, 6-р баг, 32-р байр, 3тоот, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Байтерек ХЗХ / Baityeryek SCCo-op

2016-07-01 00:00:00 315
Өлгий сум, 5-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Аватекская ХХК / Avatekskaya LLC

2016-07-01 00:00:00 231
Өлгий сум, 4-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Ноос ноолуур боловсруулах.Ноос ноолуур боловсруулах.

Азых ХК / Azykh JSC

2016-07-01 00:00:00 167
Өлгий сум, 4-р баг, БӨ (Их булан) Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хадгалалт.Сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл.Жимс ногоо боловсруулах...

Билим сонин / Bilim newspaper

2016-07-01 00:00:00 111
Өлгий сум, 1-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Баян-Өлгий аймгийн Олон нийтийн радио телевиз

2016-07-01 00:00:00 421
Өлгий сум, 4-р баг, Холбооны байр, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Баян-Өлгий радио / Bayan-Ulgii radio

2016-07-01 00:00:00 2551
Өлгий сум, 5-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Хөх чоно жуулчны бааз / Khukh chono tourist camp

2016-07-01 00:00:00 597
Өлгий сум, 5-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Өлгий сумын 2-р ахлах сургууль

2016-07-01 00:00:00 206
Өлгий сум, 5-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Өлгий сумын 3-р Ахлах сургууль

2016-07-01 00:00:00 406
Өлгий сум, 5-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Өлгий сумын 4-р ахлах сургууль

2016-07-01 00:00:00 238
Өлгий сум, 8-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia

Өлгий сумын 5-р ахлах сургууль

2016-07-01 00:00:00 335
Өлгий сум, 6-р баг, БӨ Өлгий сум, Баян Өлгий аймаг , Mongolia