Сонгинохайрхан дүүрэг

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 1 Нийт Хуудас: 20 Нийт байгууллага: 1095

106-р цэцэрлэг / Kindergarten 106

2016-07-01 00:00:00 278
Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо, 1-р хор-л, УБ (Саппорогийн хойно) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

107-р цэцэрлэг / Kindergarten 107

2016-07-01 00:00:00 323
Сонгинохайрхан дүүрэг, 14-р хороо, УБ (Цамбагарав үйлчилгээний төвийн хойно) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

105-р сургууль / School 105

2016-07-01 00:00:00 1306
Сонгинохайрхан дүүрэг, 11-р хороо, УБ (Хөтөлийн автобусны 112-р буудлын урд) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

112-р цэцэрлэг / Kindergarten 112

2016-07-01 00:00:00 1642
Сонгинохайрхан дүүрэг, 14-р хороо, 1-р хор-л, УБ (Хархорины автобусны буудал, 20-р байрны зүүн талд) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

117-р цэцэрлэг / Kindergarten 117

2016-07-01 00:00:00 54
Сонгинохайрхан дүүрэг, 8-р хороо, УБ (67-р сургуулийн хойно) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

118-р цэцэрлэг / Kindergarten 118

2016-07-01 00:00:00 671
Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо, 1-р хор-л, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

104-р сургууль / School 104

2016-07-01 00:00:00 2121
Сонгинохайрхан дүүрэг, 25-р хороо, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

106-р сургууль / School 106

2016-07-01 00:00:00 1004
Сонгинохайрхан дүүрэг, 1-р хороо, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

107-р сургууль / School 107

2016-07-01 00:00:00 807
Сонгинохайрхан дүүрэг, 1-р хороо, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

110-р цэцэрлэг / Kindergarten 110

2017-03-16 00:00:00 175
Сонгинохайрхан дүүрэг, 15-р хороо, 1-р хор-л, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

101-р цэцэрлэг / Kindergarten 101

2017-03-16 00:00:00 257
Сонгинохайрхан дүүрэг, 14-р хороо, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

104-р цэцэрлэг / Kindergarten 104

2017-03-16 00:00:00 489
Сонгинохайрхан дүүрэг, 12-р хороо, УБ (Саппоро) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

105-р цэцэрлэг / Kindergarten 105

2017-03-16 00:00:00 623
Сонгинохайрхан дүүрэг, 12-р хороо, УБ (Саппорогийн ард) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

111-р цэцэрлэг / Kindergarten 111

2017-03-16 00:00:00 541
Сонгинохайрхан дүүрэг, 1-р хороо, УБ (128-р гудамж) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

116-р цэцэрлэг / Kindergarten 116

2017-03-16 00:00:00 390
Сонгинохайрхан дүүрэг, 21-р хороо, УБ (Жаргалант тосгон) Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

/ Lola Clan internet / Lola Clan internet

2018-06-04 00:00:00 56
Сонгинохайрхан дүүрэг, 6-р хороо, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

/ Annex PC Game / Annex PC Game

2018-06-04 00:00:00 62
Сонгинохайрхан дүүрэг, 12-р хороо, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

/ Barcelena / Barcelena

2018-06-04 00:00:00 52
Сонгинохайрхан дүүрэг, 14-р хороо, 13-р байр, 1 давх, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

/ Sonic PC game / Sonic PC game

2018-06-04 00:00:00 41
Сонгинохайрхан дүүрэг, 14-р хороо, 14-р байр, 1 давх, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia

/ Easy internet café / Easy internet café

2018-06-04 00:00:00 49
Сонгинохайрхан дүүрэг, 15-р хороо, 20-р байр, 1 давх, УБ Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот , Mongolia