Жаргалант сум

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 1 Нийт Хуудас: 20 Нийт байгууллага: 116

Ховд аймгийн шүүхийн тамгын газар

2018-07-16 00:00:00 101
Ховд аймаг, Жаргалант сум, Рашаант баг Шүүхийн байр. Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

2018-07-16 00:00:00 128
Жаргалант сум Жаргалан баг ЗДТГ-ын байр Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн онцгой байдлын хэлтэс

2018-07-16 00:00:00 66
Ховд аймаг, Жаргалант сум, Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн ус цаг уур орчин шинжилгээний алба

2018-07-16 00:00:00 123
Жаргалант сум, Буянт баг Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн хөдөө аж ахуйн газар

2018-07-16 00:00:00 99
Жаргалант сум Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

2018-07-16 00:00:00 97
Ховд аймаг, Жаргалант сум, Магсаржав баг, Аргаль уриа кино театрын баруун талд ГХБХБГ-ын байр Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

2018-07-16 00:00:00 113
ЖАРГАЛАНТ СУМ, НАРАН БАГ Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн хүүхэд гэр бүлийн төлөө хэлтэс

2018-07-16 00:00:00 134
Ховд аймаг, Жаргалант сум "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар" Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Баатархайрхан ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 98
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Бугат ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 103
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Буянт ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 75
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Жаргалан ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 86
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Рашаант ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 78
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын ИТХ

2018-08-14 00:00:00 63
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ

2018-08-14 00:00:00 83
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 1-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 150
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 2-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 140
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 3-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 120
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 6-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 120
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 7-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 137
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia