Жаргалант сум

Шүүлтүүрийн үр дүн. Хуудас: 1 Нийт Хуудас: 20 Нийт байгууллага: 116

Ховд аймгийн шүүхийн тамгын газар

2018-07-16 00:00:00 105
Ховд аймаг, Жаргалант сум, Рашаант баг Шүүхийн байр. Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

2018-07-16 00:00:00 136
Жаргалант сум Жаргалан баг ЗДТГ-ын байр Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн онцгой байдлын хэлтэс

2018-07-16 00:00:00 72
Ховд аймаг, Жаргалант сум, Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн ус цаг уур орчин шинжилгээний алба

2018-07-16 00:00:00 127
Жаргалант сум, Буянт баг Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн хөдөө аж ахуйн газар

2018-07-16 00:00:00 105
Жаргалант сум Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

2018-07-16 00:00:00 109
Ховд аймаг, Жаргалант сум, Магсаржав баг, Аргаль уриа кино театрын баруун талд ГХБХБГ-ын байр Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

2018-07-16 00:00:00 119
ЖАРГАЛАНТ СУМ, НАРАН БАГ Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн хүүхэд гэр бүлийн төлөө хэлтэс

2018-07-16 00:00:00 139
Ховд аймаг, Жаргалант сум "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар" Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Баатархайрхан ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 102
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Бугат ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 106
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Буянт ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 79
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Жаргалан ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 90
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Рашаант ӨЭМТ

2018-08-14 00:00:00 83
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын ИТХ

2018-08-14 00:00:00 68
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ

2018-08-14 00:00:00 93
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 1-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 168
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 2-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 153
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 3-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 127
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 6-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 138
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 7-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 158
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia