Нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургууль

Манай хамтран ажиллагч Байгууллага "Нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургууль"-ийг танилцуулж байна.

Тус сургууль нь Сэтгэл судлал, Орчуулга, Нийгмийн ажилтан чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг.

Энэ мэдээллийг хуваалцах