Ховд аймгийн Жаргалант сумын 1-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 124
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 2-р сургууль

2018-08-15 00:00:00 115
Жаргалант сум, ХО Жаргалант сум, Ховд аймаг , Mongolia