Өхэг рашаан сувилал

2017-03-16 00:00:00 539
Галуут сум, 1-р баг, БХ (Хангайн нуруунд Улаанбаатар хотоос 740км) Галуут сум, Баянхонгор аймаг , Mongolia

Өхэгийн рашаан сувилалын газар нь Баянхонгор аймгийн Галуут сумын 1-р багийн гутагт Хангайн нуруунд...

Tags: 99311112 98117112 88242468 дэлгэрэнгүйгээр...