Terms of Use

 

YP.MN сайтын гэрээт байгууллагуудын реклам, мэдээлэл нь тухай байгууллагын эрх бүхий гарын үсгээр баталгаажуулж сайтад болон Шар Номонд нийтлэгдэх ба мэдээллийн үнэн бодит байдлыг сурталчлагч байгууллага хариуцна. Үнэ төлбөргүй орсон байгууллагуудыг мэдээллийг жилд 2-с доошгүй удаа шалгадаг болно. Гэсэн хэдий ч мэдээллийн хувьсамтгай чанараас хамааран зарим мэдээлэл хуучирсан байвал Танаас хүлцэл өчье. Харин Та тус мэдээллийн талаар бидэнд data@yp.mn, 11-323332,  11-327799 руу хандан өгвөл бид баяртай байх болно.

Advertisement